Ιδιωτική Πισίνα Κατάκολο

Ιδιωτική Πισίνα στο Κατάκολο Ηλείας. Υπερχείλιση με Μάρμαρο Τουρκίας Γκρι