Ιδιωτική Πισίνα ( Χανία )

Ιδιωτική Πισίνα ( Χανία ) με μάρμαρο Silver Cloud εφαρμοζμένο σε Skimmer πισίνα